2 Howard Pl, Bayonne

2 HOWARD PL, Bayonne, NJ 07002